Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

8634 b33f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamefir mefir
4648 2ebe
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viamefir mefir

October 10 2019

Niektórych przyjaciół poznaje się w biedzie,  i ta przyjaźń trwa do końca ich biedy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
Reposted fromshakeme shakeme
5946 5425 500
Forrest cabin
Reposted fromwhats whats viarisky risky

October 08 2019

Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viapuzzledbypeople puzzledbypeople
2262 a964
Reposted fromkarahippie karahippie
2305 ded2
Reposted fromkarahippie karahippie viarisky risky
2203 480c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viawakemeupx wakemeupx
2777 92ab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiewiemchybanena niewiemchybanena
Reposted fromvronk vronk viawakemeupx wakemeupx
2210 0aac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarisky risky
Reposted fromuhuh uhuh viarisky risky
0939 ecb0 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viainvincible invincible

October 06 2019

Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via100suns 100suns
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
Reposted fromikhakima ikhakima via100suns 100suns

October 05 2019

2444 f6c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl