Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viatwice twice
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaend-of-sorrow end-of-sorrow
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via100suns 100suns
Reposted fromshakeme shakeme
5835 6918
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaoutoflove outoflove
Reposted fromshakeme shakeme viaoutoflove outoflove
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
8617 772c
Reposted fromEtnigos Etnigos viainvincible invincible
1681 abf9 500

February 01 2018

nie bądź dla mnie tak gorzka skoro jesteś taka słodka
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 via100suns 100suns

Dziewczyny, kobiety, gubią się w dzisiejszych czasach. Coraz częściej nie mają wymagań wobec facetów.
Jak na tym rysunku, który umieściłem na Fejsie.

„Nie przejmuj się, życie obdarło mnie ze wszystkich wymagań wobec mężczyzn. Teraz wystarczy mi, że masz dwie ręce i nogi, a jak Bóg da, to może nawet i penisa.”

Ale dobry związek to taki, w którym kobieta nie musi się bać, przejmować się, że on nie chce zakładać rodziny.

W którym nie musi się stresować, że będzie musiała chodzić 
za nim przez rok i jęczeć jak bardzo chce wyjść w białej sukni. Bo może wtedy zrobi łaskę i się kurwa zgodzi na ślub, a on się boi "zaangażowania".

To taki, w którym kobieta wie, że nie będzie musiała tańczyć na rzęsach, aby on zajął się dzieckiem. Bo ona chce wyjść i spotkać się z dziewczynami.

Gdzie ona nie musi wymuszać, aby on powiedział: ‘Ładnie wyglądasz, kocham cię’. Że on posprząta i ugotuje i nie zrobi z tego wielkiego halo i nie każe sobie dziękować na klęczkach. Bo wie, że ona robi dokładnie to samo.

Po co być z osobą, która nie jara się faktem, że może być z Tobą???? NO PO CO KURWA?

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea via100suns 100suns

January 30 2018

0283 d558 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
0297 3aa6
Reposted frompszemek pszemek viairmelin irmelin
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7111 1f30
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viairmelin irmelin
9032 3d92
Reposted fromgreens greens viairmelin irmelin
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl