Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

2971 2b63
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viatarczyn tarczyn
6571 aa83
Reposted frompotatos potatos viaoutoflove outoflove
Reposted fromgarstki garstki viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
1276 8e82 500
Reposted fromochgod ochgod viaqcharska qcharska
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaqcharska qcharska
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaoutoflove outoflove
9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabanshe banshe
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabanshe banshe
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
7967 c440
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viabanshe banshe
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabanshe banshe
9630 418b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe
9072 9d43 500
Reposted frommachinae machinae viabanshe banshe
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viabanshe banshe
4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viabanshe banshe
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viabanshe banshe
5209 c2fc
Reposted fromdatfeel datfeel viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl