Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

3346 936e
Nie odzywaj się, chyba że możesz ulepszyć ciszę.
— M. Musierowicz, "Pulpecja"
Reposted fromblueinsane blueinsane viawakemeupx wakemeupx

February 14 2019

0380 53a4
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
7478 beb3 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamefir mefir
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme

February 13 2019

Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamefir mefir
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viamefir mefir
ludzie zapominają o innych gdy jest im dobrze. czasem przypominają sobie, gdy jest im źle.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamefir mefir
6656 a45e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamefir mefir
0380 53a4
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir

February 06 2019

7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via100suns 100suns
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viawakemeupx wakemeupx
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viaemotional-iceberg emotional-iceberg

February 04 2019

2348 f5c1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl