Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

3239 c76e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromciarka ciarka viawishyouwerehere wishyouwerehere
Reposted fromshakeme shakeme
6585 6867
Reposted fromcouples couples viawishyouwerehere wishyouwerehere
0329 91a2 500
Reposted fromerial erial viawishyouwerehere wishyouwerehere
2091 442b 500
Reposted fromolbaria olbaria viacorvax corvax
5891 2287
Reposted fromshakeme shakeme
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
7203 70c2 500
Reposted fromdippi dippi viainvincible invincible

May 14 2019

5681 fb1f 500
Reposted fromidiod idiod via100suns 100suns

May 13 2019

1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSenyia Senyia
7495 afb1
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
4850 d575
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSenyia Senyia
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabeatkazz beatkazz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl