Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
1575 04d3

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

4071 2d6b 500
Reposted from18 18 viabanshe banshe
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabanshe banshe
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
7732 3fc5 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viabanshe banshe
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viabanshe banshe
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
5900 cc0b
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine viashakeme shakeme
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego
— DD
Reposted fromspes spes viaoutoflove outoflove
7911 3abd
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaoutoflove outoflove
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaoutoflove outoflove
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viaoutoflove outoflove
Bo mi kurwa pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen.
Reposted fromorchis orchis viainvincible invincible
1533 0848
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl