Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

7917 4e8c 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viabanshe banshe
4105 3f02 500
Reposted fromzajebela zajebela viabanshe banshe
8647 4895
Reposted fromkarahippie karahippie
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka via100suns 100suns

June 30 2017

8700 3760 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabanshe banshe
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabanshe banshe

June 28 2017

8441 b8fe 500
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio
8522 787e
Reposted frommoai moai viaoutoflove outoflove
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
6071 7bf6 500
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viamoviesss moviesss

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viabanshe banshe
0729 1fd1

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan viabanshe banshe
8651 7121 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
9358 0831 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
0535 bbec
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viabanshe banshe

Nie mam ochoty na rozmowy, lecz pomilczałbym z kimś, posiedział w ciszy...

Sama obecność wypełnia przestrzeń, nikt nie lubi być całkiem sam.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabanshe banshe
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viabanshe banshe
7756 c2e8 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl