Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

6249 0375 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamefir mefir
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaretaliate retaliate
Ludzie często pytają mnie dlaczego kogoś nie mam. Że wybrzydzam, że mam za wysokie wymagania albo, że nie dopuszczam do siebie ludzi. Oceniają mnie w ogóle mnie nie znając. Ale to tak wcale nie jest. I zupełnie nie o to chodzi. Nie narzekam na brak zainteresowania i nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, wręcz przeciwnie. Czy skreślam ludzi szybko? Nie wiem, może rzeczywiście coś w tym jest. Ale raczej nazwałabym to "wycofem", dlatego by nie dawać komuś złudnej nadziei na to, że coś może być. Że coś kliknie, jak nie klika. U mnie się to nie sprawdza. Po kilkunastu latach relacji, związków, dłuższych i krótszych człowiek po prostu wie, nie tyle czego chce ale czego nie chce i blokuje się na amen.
— natrafione, autor niejaki/-a W.N.
Reposted fromcorvax corvax
1131 fb18
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viatwice twice
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viabanshe banshe
Myśli w zmęczonym umyśle miały idealne warunki, by błądzić. Moje z pewnością z tego skorzystają.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
9268 e7e4
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viabanshe banshe
2349 4cb0 500
Reposted fromsponzy sponzy viabanshe banshe
5190 315f
Reposted fromzciach zciach viabanshe banshe
Reposted frompeper peper viabanshe banshe
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabanshe banshe
1634 21d6 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viabanshe banshe
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianoirceur noirceur
4451 81f7
2356 2544
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl