Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

0855 2b87 500
Reposted frominsidemysoul insidemysoul viabanshe banshe
1225 918d 500
Reposted fromkyte kyte viabanshe banshe
9491 7bd6
Reposted fromPoranny Poranny viarisky risky
3113 8f26
Reposted fromkarahippie karahippie

August 17 2017

Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaoutoflove outoflove
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaoutoflove outoflove
1168 f2d5
Reposted fromsarazation sarazation viabanshe banshe
Jestem zbyt zmęczona i nie chce mi się udawać, że wszystko jest w porządku.
— Sandra Nowaczyk
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabanshe banshe
1712 1ddb
Reposted fromkarahippie karahippie
1719 b946
Reposted fromkarahippie karahippie
9210 c292 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viabanshe banshe
9147 20dc 500
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viashakeme shakeme
1880 44ab 500
Reposted fromremeeember remeeember viashakeme shakeme
3052 723b
I, Origins
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viabanshe banshe
6613 2df8
Reposted frombanitka banitka viabanshe banshe
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— istotnie.
0012 2bcb 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viabanshe banshe
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl